Logo VIRGO
Centrum Internetowe oferta cennik o firmie pomoc e-mail poczta z WWW
poczta z WWW
oferta
cennik
o firmie
pomoc
 Outlook Express
 Netscape Messenger
 ftp
 
 Umieszczanie strony WWW za pomoca programu
WS_FTP 95

WS_FTP95 jest jednym z najlepszych freewer`owych klientów ftp dlatego też proponujemy z niego korzystać.
Po uruchomieniu programu WS_FTP95 automatycznie wyświetlane jest okno Sesion.
Aby umieścić stronę WWW na serwerze VIRGO przy pomocy programu WS_FTP95 należy:

1. Nacisnąć na przycisk New

2. W oknie

 • Profile Name: wpisać ftp.virgo.com.pl
 • Host Name/Address: wpisać ftp.virgo.com.pl
  Uwaga!
  Użytkownicy serwerów wirtualnych wpisują nazwę konta głównego.
 • Profile Name: wpisać ftp.domena
 • Host Name/Address: wpisać ftp.domena
 • Host Type: wybrać Automatic detect
 • User ID: wpisać nazwa konta (nazwa strony jeżeli wykupiona została jedynie strona WWW)
  Uwaga!
  Użytkownicy serwerów wirtualnych wpisują nazwę konta głównego.
 • Password: wpisać hasło
  Uwaga!
  Użytkownicy serwerów wirtualnych wpisują hasło konta głównego.

3. Wcisnąć OK.


4. Po udanym połączeniu w lewym oknie wybieramy i zaznaczamy pliki gotowe do umieszczenia.
Uwaga!!!
Plikiem domyslnym strony WWW jest: index.html
Nasz system rozpoznaje wielkie i male litery. W zwiazku z tym prosimy o dokładne wpisywanie haseł oraz linkow do innych plikow, ponieważ np. Obrazek.gif jest traktowany jako inny plik niż obrazek.gif.

5. W lewym oknie zaznaczamy pliki do umieszczenia. Następnia za pomocą strzałki w prawo -> przerzucamy pliki do swojego katalogu (prawe okno) na serwerze VIRGO.
Za pomocą przycisków umieszczonych z prawej strony każdego okna możemy twrzyć katalogi, przeglądać, edytować, zmieniać nazwy lub kasować pliki.
W przypadku umieszczania nowej wersji strony WWW nie trzeba kasować starych plików na serwerze, są one zastępowane nowymi.

6. Po umieszczeniu plików naciskamy na przycisk Close.

7. W przypadku powtórnego połączenia naciskamy na przycisk Connect.

Dodatkowe pytania prosimy przesyłać na adres pomoc@virgo.com.pl


Centrum Internetowe
VIRGO
ul. Okrzei 15/14
58-500 Jelenia Góra
tel./fax 75 764 75 14
tel. kom. 604 367 041
e-mail: virgo@virgo.com.pl


Góra
Pomoc: Outlook Express - Netscape Messenger - FTP
Virgo: Oferta - Cennik - O firmie - Pomoc - Mapa - E-mail - Home